Casa unifamiliar Coma-Ruga

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

Nom:  Casa unifamiliar Coma-Ruga

Tipus:  Reforma

Programa: Habitatge

Localizació: Coma-Ruga, Tarragona. Espanya

Any: 2016-20

Colaboradors: BCA INTERIORS.  SL. 

Equip: Antoni Bantulà.  Santi Bantulà.  Àlex Bantulà.