Piscina Sant Gabriel

Nova construcció d’una piscina coberta i un centre esportiu

El nou equipament s’ubica a l’extrem sudoest de la parcel·la que ocupa el Col·legi Sant Gabriel de Viladecans, en l’àrea on, anteriorment, hi havia l’antic camp de futbol.

El complex es composa d’un edifici poliesportiu, un camp de futbol 7 i tres pistes de pàdel.

L’edifici, volumètricament, es resol mitjançant  un conjut de prismes que es maclen entre sí i que sorgeixen com a conseqüència de les diferents proporcions dels espais interiors de l’edifici amb uns usos i uns requeriments molt diversos.

Nom:  Piscina Sant Gabriel

Tipus: Obra nova

Programa: Centre poliesportiu

Localizació: Viladecans, Barcelona. Espanya

Any: 2010-2012

Colaboradors: Grup Artec.  Edgas Pallarols Brossa.   Enginyeria Pujades

Equip: Antoni Bantulà.  Santi Bantulà.  Àlex Bantulà.  Ariadna Argé.  Sandro Malagrida.