Rectoria de Copons

Comprehensive restoration

La Rectoria de Copons és un casalot amb cert aire senyorial. Es tracta d'una edificació aïllada, amb quatre façanes a carrer i planta quadrangular, integrat per un edifici (del segle XVIII), amb un front a la plaça i un cos adossat per la part posterior (probablement del segle XIX), de característiques similars a la construcció original però de menor qualitat, amb enfront de la carretera.

La façana principal dóna a la plaça de l'Església i presenta una distribució regular i simètrica: en planta baixa s'obre la porta principal, centrada amb llinda i brancals de pedra, porta de fusta amb dues fulles i porticons; la planta noble té tres balcons amb llosa de pedra i barana de ferro.


En el moment d'iniciar el projecte, l'edifici es trobava en estat d'abandonament, no es desenvolupava cap activitat i la seva gradual degradació era evident. Així la seva recuperació era necessària i imprescindible per assegurar una bona conservació de l'edifici.

L'edifici mantenia l'estructura i sistemes constructius originals a excepció de la coberta que es va fer nova cap a 1985.


La nova escola repeteix l'esquema de l'edifici existent que és similar a les masies de tres cossos on tot s'organitza al voltant de la crugia central que conté l'escala i els accessos a la resta d'espais situats a les crugies laterals i el cos posterior on es desenvolupa el programa de l'escola.


Nom:  Rectoria de Copons

Tipus: Rehabilitació

Programa: Centre educatiu. CEIP.

Localizació: Copons, Barcelona. Espanya

Any: 2016-2021

Colaboradors: SPAL. Servei de Patrimoni Arquitectònic local. Diputació de Barcelona.  LaiArq.  Enginyeria Hiró.

Equip: Antoni Bantulà.  Santi Bantulà.  Àlex Bantulà.  Miriam Mascarell.  Isabel Pérez.