Casa Garriga Nogués

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

El volum edificat es disposa al nord de la parcel·la, de forma central respecte a un hipotètic eix transversal del solar. A la part davantera de la parcel·la, en l'orientació sud, la més favorable, es busca disposar del màxim de superfície per a la vida domèstica i a l'aire lliure. El desnivell existent entre el límit sud del solar i el carrer fa que l'aprofitament exterior i l'obertura cap al sud es puguin fer sense perdre privacitat.

Equip: Antoni Bantulà. Santi Bantulà. Àlex Bantulà

Nom: Casa Garriga Nogués. Sitges

Tipologia: Restauració

Programa: Habitatge

Localizació: Sitges

Any: 2015-2016

Colaboradors: Laiarq

Fotografia: Utopia Villas